01
Usuwanie nawierzchni
Frezowanie nawierzchni jest jednym z elementów modernizacji i remontów dróg o nawierzchni asfaltowej. Podczas renowacji jezdni metodą wymiany nawierzchni frezarka usuwa uszkodzone nawierzchnie o żądanej grubości.
02
Wzmocnienie podłoży
Jest to technologia wykorzystywana w budownictwie ziemnym do wzmocnienia słabonośnego podłoża gruntowego, wzmocnienia gruntu przy budowie nasypów, a także w budownictwie drogowym do wykonywania dolnych warstw podbudów nawierzchni drogowych.
03
Połączenia między warstwowe
Liczne badania dowodzą, że brak połączenia międzywarstwowego warstw asfaltowych lub nieprawidłowe jego wykonanie powoduje, że warstwy konstrukcyjne pracują niezależnie, w rezultacie osłabiając konstrukcję drogi.