O firmie

DYLMEX - Firma transportowo-budowlano-drogowa

Firma Transportowo-Budowlano- Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl, jest firmą rodzinną z kapitałem polskim, aktywnie uczestniczącą w przetargach na realizację zadań inwestycyjnych zleconych przez Ministerstwo Infastruktury, samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne. Działa na rynku budowlanym od początku 2002 roku. W tym okresie siedziba przedsiębiorstwa znajdowała się w Smerdynie. Przedmiotem działalności było świadczenie usług transportowych, wykonywanie podstawowych usług w zakresie prac ziemnych i drogowych. W wyniku intensywnego rozwoju, w 2005 roku firma poszerzyła ofertę handlową oraz nastąpiło przeniesienie siedziby do Staszowa. W nowej siedzibie stworzono zaplecze magazynowe, warsztatowe i biurowe.

Dzięki inwestycjom w sprzęt budowlany firma „DYLMEX”zaczęła wykonywać prace związane z tworzeniem infrastruktury drogowej w skali dotąd nieosiągalnej. W ofercie znalazły się usługi takie jak kompleksowa budowa i poziome oznakowanie dróg, budowa ulic i placów, wynajem sprzętu, usług w zakresie zimowego utrzymania dróg .

Gruntowna znajomość rynku oraz aspektów technicznych oferowanych usług i wykonywanych prac jest gwarantem trafności decyzji inwestycyjnych właściciela.

Największą wartością firmy są ludzie zarówno ci, którzy stanowią kadrę inżynierską jak i pracownicy wykonujący fizyczne prace budowlane . To oni kształtują wizerunek firmy, jak również mają wpływ na jej dalszy rozwój i sukcesy.