Oferta

Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Prowadzimy zimowe utrzymanie dróg gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich i krajowych z wykorzystaniem pługopiaskarek na nośnikach Man, Renault, Iveco, Scania. W razie potrzeby używamy koparko - ładowarek z pługami i piaskarkami, ładowarek i równiarek. Do zimowego utrzymania chodników wykorzystujemy lekkie ciągniki i miniładowarki z pługami i piaskarkami oraz ręczne pługi wirnikowe.

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje zakres prac mających na celu zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi tj. opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością. Przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej realizujemy standardy utrzymaniowe, które zależą od funkcji drogi w układzie komunikacyjnym oraz obciążenia ruchem.