Technologie

Remonty nawierzchni dróg

Uszkodzenia drogi takie jak dziury, czy zarysowania, występujące głównie w miesiącach zimowych lub po długich okresach deszczowych i wymagają możliwie szybkiej naprawy. Dzięki odpowiednim maszynom takim jak: remontery drogowe, termosy i recyklery jesteśmy w stanie wykonać remont każdej nawierzchni i o każdej porze roku.
Remonty wykonujemy:

 • Mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco przewożonymi do miejsca wbudowania termosami.

  Remont polega na wycięciu lub sfrezowaniu fragmentu uszkodzonej nawierzchni, usunięciu rumoszu, oblaniu krawędzi asfaltem, rozścieleniu mieszanki bitumicznej i zawalcowaniu.

 • Emulsją asfaltową i grysami kamiennymi za pomocą remonterów drogowych i połaciowych.

  Remontery są nowoczesnymi urządzeniami służącymi do cząstkowej naprawy dróg przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej. W głowicy roboczej następuje otoczenie kruszywa emulsją, a następnie wbudowanie pod ciśnieniem tak powstałej mieszanki w istniejący ubytek, wybój lub pęknięcie, bez wcześniejszego przygotowania remontowanej powierzchni.

 • Recyklerem

  Pozwala na wykonywanie remontów w okresie zimowym, gdy nie jest jest wytwarzana masa bitumiczna w otaczarniach. Do remontu wykorzystywany jest destrukt asfaltowy podgrzany w recyklerze i ponownie wbudowany.

 • Mieszankami mineralno - asfaltowymi na zimno

  Mieszanka dostarczana jest jest w workach 25kg jako wyrób gotowy do wbudowania w uszkodzenia nawierzchni.