Technologie

Powierzchniowe utrwalenie

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni to zabieg mający za zadanie odnowę nawierzchni drogowej poprzez jej uszczelnienie. Zabezpiecza to uszkodzone nawierzchnie bitumiczne przed przenikaniem wody do dolnych warstw drogi poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo jazdy poprzez zwiększenie szorstkości nawierzchni oraz nadając jednolitą strukturę. Zabieg może być stosowany również jako warstwa uszczelniająca na nawierzchniach tłuczniowych. Wykonujemy go za pomocą szybkorozpadowych zwykłych lub modyfikowanych elastomerem emulsji asfaltowych oraz grysu kamiennego. W zależności od potrzeb wykonujemy jako utrwalenie pojedyncze lub podwójne profesjonalną skrapiarką lepiszczy drogowych marki SECMAIR.