Oferta

Budowa i modernizacja dróg, ulic, placów, parkingów

Świadczymy usługi w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych i lokalnych, oraz ulic, placów, parkingów i obiektów inżynieryjnych dla instytucji, jednostek samorządowych oraz podmiotów z sektora prywatnego. Nasza działalność prowadzona jest na obszarze całego kraju. W praktyce koncentruje się na terenach województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych: podkarpackiego, małopolskiego, i lubelskiego. W ramach tych usług w zależności od potrzeb wykonujemy:

 • Roboty ziemne
 • Podbudowy
  • z kruszyw naturalnych
  • tłuczniowe
  • z gruzu budowlanego
  • żużlowe
  • stabilizowane
 • Frezowanie nawierzchni
  • Frezowanie warstwy ścieralnej
  • Profilowanie warstwy ścieralnej
  • Frezowanie remontów cząstkowych
  • Frezowanie nawierzchni betonowych
  • Likwidacja kolein (bęben profilujący)
  • Rozbiórka nawierzchni asfaltowych
  • Rozbiórka podbudów kamiennych
  • Frezowanie nawierzchni (mosty, hale, parkingi).
 • Nawierzchnie
  • z mieszanek mineralno - asfaltowych
  • tłuczniowe
  • żwirowe
  • z prefabrykatów betonowych
  • betonowe
 • Układanie poboczy
 • Ścinka i profilowanie poboczy
 • Odwadnianie dróg
  (rowy, ścieki, przepusty, zbiorniki, drenaże, kanalizacje deszczowe itp.)