Oferta

Remonty drog

Z wielką starannością oraz dbałością o jakość i estetykę realizujemy usługi remontowe w zakresie infrastruktury drogowej. W ramach tej usługi wykonujemy:

 • Remonty cząstkowe
  • Mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco przewożonymi do miejsca wbudowania termosami.
  • Emulsją asfaltową i grysami kamiennymi za pomocą remonterów drogowych.
  • Recycklerem
  • Mieszankami mineralno - asfaltowymi na zimno
 • Szczelinowanie nawierzchni asfaltowych

  Szczeliny w nawierzchniach asfaltowych dzielimy na dwa zasadnicze rodzaje różniące się sposobem uszczelniania, mianowicie:

  • Szwy technologiczne - są to połączenia (powierzchnie bocznego kontaktu) pomiędzy poszczególnymi pasmami wykonywanej nawierzchni. Szwy technologiczne mają miejsce wtedy, kiedy łączone są ze sobą pasma nawierzchni wykonane z tego samego rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej.
  • Złącza technologiczne - są to połączenia (powierzchnie bocznego kontaktu) pomiędzy:
   • nawierzchniami wykonanymi z mieszanek mineralno-asfaltowych o różnych właściwościach (np. beton asfaltowy i asfalt lany lub SMA)
   • nawierzchnią asfaltową i innym rodzajem nawierzchni, względnie elementem konstrukcji (np. z nawierzchnią betonową, krawężnikiem, kratką ściekową, studzienką rewizyjną, szyną tramwajową itp.)

  Masa zalewowa jest kluczowym, materiałem przy wypełnianiu szczelin w nawierzchniach. Typowa masa zalewowa do nawierzchni asfaltowych jest to bitumiczna, trwale elastyczna termoplastyczna jednorodna mieszanina składająca się z asfaltu ponaftowego modyfikowanego kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, stosowana na gorąco do uszczelniania pęknięć i wypełnienia wyfrezowanych szczelin, które po wypełnieniu zachowują pełną szczelność i elastyczność oraz nie ulegają oderwaniu lub rozerwaniu w najniższych temperaturach osiąganych przez nawierzchnię bitumiczną w okresie zimowym.