Technologie

Skropienia

Prawidłowe złączenie konstrukcyjnych warstw asfaltowych nawierzchni znacznie zwiększa wytrzymałość całej konstrukcji drogi, co pozwala jej przenosić większe obciążenia. Dobrze złączone warstwy pracują bowiem razem, jak jedna monolityczna konstrukcja uszczelniając jednocześnie poszczególne warstwy. Do wykonania skropienia podłoża na którym będzie układana warstwa mieszanki mineralno-asfaltowej stosujemy samobieżne skrapiarki wyposażone w odpowiednie rampy rozpryskowe, zapewniające równomierne dozowanie lepiszcza, z wymaganą dokładnością na całej powierzchni przewidzianej do skropienia. Tylko przy małych powierzchniach spryskiwanych lub gdy zastosowanie skrapiarek samobieżnych nie jest możliwe stosujemy ręczne urządzenia do wykonania spryskania.

Przed skropieniem stosujemy oczyszczenie warstwy nawierzchni polegające na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota, kurzu, plam oleju itp. przy użyciu szczotek mechanicznych a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem i ewentualnie absorbentów.