Technologie

Stabilizacje gruntu i recycling na zimno

Wymaganymi cechami gruntu, podłoża jest nośność i odporność na jej zmiany w trakcie zmian wilgotności, czy zamarzania. Nie każde podłoże nadaje się w formie podstawowej na bezpośrednie nanoszenie nawierzchni drogowej. Grunt niskiej jakości poprzez proces stabilizacji przekształca się w wysokiej jakości materiał budowlany. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu pozwala na zapewnienie podłoża o odpowiedniej nośności, wytrzymałości, mrozoodporności i wodoszczelności, bez konieczności wykonywania wymiany gruntu. Jako dodatki lub środki wiążące wykorzystuje się obecnie cement, wapno oraz wodę. Stabilizację gruntu wykonujemy stabilizatorem WIRTGEN WR2000.

Maszyna WR2000 to nie tylko profesjonalny stabilizator gruntu. Jest ona dużo bardziej uniwersalna, doskonale nadaje się także do recyklingu na zimno. Realizując tego rodzaju zadania niezależnie od wielkości placu budowy i głębokości roboczej przekształca zniszczone warstwy asfaltowe w wysokiej jakości warstwy nośne. Jako dodatki lub środki wiążące wykorzystujemy tu cement, wodę, emulsję asfaltową oraz asfalt spieniony.
W ramach tych technologii wykonujemy:

 • Homogenizację
 • Stabilizację gruntu wapnem
 • Stabilizację gruntu cementem
 • Pulweryzację
 • Recykling z rozsypywaniem cementu
 • Recykling z mieszaniem rozsypanego cementu i podawaniem emulsji asfaltowej - MMCE
 • Recykling z wykorzystaniem rozsypanego cementu i asfaltu spienionego

Technologię stabilizacji stosujemy głównie przy:

 • wzmacnianiu i ulepszaniu podłoży drogowych,
 • budowie dróg leśnych i dojazdowych,
 • budowie ścieżek rowerowych,
 • budowie nasypów i wałów powodziowych,
 • wzmacnianiu i ulepszaniu gruntu pod posadzki hal, parkingi.