Technologie

Frezowanie nawierzchni

Frezowanie nawierzchni asfaltowych to nowoczesna technologia modernizacji i odbudowy dróg. Nasze frezarki usuwają uszkodzone i zdeformowane nawierzchnie w tym koleiny pozostawiając powierzchnię umożliwiającą ponowne otwarcie ruchu drogowego lub ułożenie nowej warstwy bitumicznej. W procesie recyclingu urobek z frezowania w postaci granulatu podawany jest bezpośrednio przez frezarkę na samochód ciężarowy i może być wykorzystany jako dodatek do mieszanek mineralno-cementowo- emulsyjnych lub do ponownego przetworzenia w stacjonarnych urządzeniach mieszających. Technologia ta przyczynia się do obniżki kosztów remontów przez wykorzystanie odzyskanych materiałów, skrócenie czasu remontu, oraz zachowanie pierwotnego profilu drogi. Nie powoduje zwiększania grubości warstw nawierzchni a co za tym idzie nie zmusza do podnoszenia krawężników, kratek ściekowych i innych elementów infrastruktury drogi.

Frezowanie nawierzchni wykonujemy przy zastosowaniu renomowanych frezarek firmy WIRTGEN. Posiadamy całą gamę frezarek o różnych szerokościach bębnów frezujących, co pozwala dostosować proces frezowania do szerokości jezdni, a także kosztowo zoptymalizować dobór maszyny do wielkości zadania.