Oferta

Utrwalanie powierzchniowe

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysem bazaltowym jest zabiegiem pozwalającym na bardzo dobre uszczelnienie spękań nawierzchni, a co za tym idzie zapobiega postępującej erozji i wydłuża czas eksploatacji drogi oraz zapewnia dobre własności przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej. W ramach tej usługi wykonujemy:

  • Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie
  • Podwójne powierzchniowe utrwalenie
  • Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie z podwójnym rozłożeniem kruszywa
  • Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie typu „sandwich”
  • Regeneracja nawierzchni