Oferta

Produkcja i sprzedaż mas bitumicznych

Dysponujemy nowoczesnymi polskiej produkcji wytwórniami mas bitumicznych. Bazujemy na sprawdzonych maszynach wiodących producentów. Ich duża wydajność, na poziomie 120 t/h pozwala na obsługę kluczowych kontraktów drogowych realizowanych przez naszą firmę. Niezwykle istotną kwestią jest dla nas utrzymanie wysokiej jakości wytwarzanych mieszanek, które spełniają wymogi norm europejskich dotyczących wyrobów budowlanych. Posiadamy własną flotę samochodową, pozwalającą dostarczyć produkt do miejsca wbudowania bez pogorszenia jego właściwości w trakcie transportu.

Nasze wytwórnie prowadzą sprzedaż mas dla kontrahentów zewnętrznych. W naszej ofercie posiadamy mieszanki mineralno-asfaltowe:

  • Beton asfaltowy jest najczęściej stosowanym rodzajem mieszanki mineralno- asfaltowej, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym tworzy strukturę wzajemnie się klinującą
  • Mastyks grysowy jest to mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grubego, łamanego kruszywa o nieciągłym uziarnieniu, związanego mastyksem
  • Asfalt lany jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, w której objętość wypełniacza i lepiszcza jest większa niż zawartość wolnych przestrzeni w kruszywie
  • Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych o grubości od 20 do 30 mm, w której kruszywo ma nieciągłe uziarnienie
  • Asfalt porowaty jest to mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo dużej zawartości połączonych wolnych przestrzeni, które umożliwiają przepływ wody i powietrza w celu zapewnienia właściwości drenażowych i zmniejszenia hałasu komunikacyjnego

Do wykonywania nawierzchni asfaltowych oferujemy następujące rodzaje lepiszczy:

  • asfalty drogowe
  • asfalty modyfikowane i wielorodzajowe
  • asfalty upłynnione
  • asfalty spienione
  • emulsje asfaltowe